Takım Tezgahı Muayene

RAF SİSTEMLERİ

Endüstriyel depo raf sistemleri taşıdıkları yükler itibariyle  yüksek risk taşımaktadır. Metal yorgunluğu, cıvata somun bağlantısının gevşemesi, birleştirme hatası, kaynak hatası, Çatlak, uygun olmayan tadilat, darbe vb sebeplerle oluşabilecek kaza riskini engellemek için TS EN 15635 standartına göre periyodik kontrolleri yapılması gereklidir.

6331 İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık Ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği esas alınarak yapılan Statik Analiz ve Hesaplamalar ile her bir gözün taşıyabileceği yük hesaplanmakta ve yük etiketi varlığından, eğilme, bükülme, sehim, çarpılma, eksen kaçıklığı, kolon bağlantısı, yüklerin pozisyonu, topraklama durumu  gibi diğer tüm kontrolleri alanında uzman muayene personellerimizce yapılmaktadır.

Depo Raf Sistemi TS EN 15635 standartın göre yılda en az bir kez periyodik kontrolleri yapılması gerekmektedir.

Endüstriyel raf sistemleri, işletmelerde  istifleme ve depolama alanı oluşturmak ve depoların maksimum hacimde kullanılmasını sağlamak amacı ile kurulan sistemlerdir.

TS EN 15635 standardına göre endüstriyel rafların kontrolünün senede en az bir kez uzman denetçi tarafından yapılması gerekmektedir.

Muayene sırasında bakılan test ve kontroller aşağıda görüldüğü gibidir.

 • Önceki kontrol raporları var mı?
 • Sistemin bakım kayıtları var mı?
 • Aydınlatma seviyesi yeterli mi?
 • Uyarı levhası var mı?
 • Alanda yangın söndürücü var mı?
 • Alanda Cebri veya doğal havalandırma mevcut mu?
 • Yapının herhangi bir parçasında özellikle kirişler ve ayaklarda darbe / hasar mevcut mu?
 • Tüm bileşen bağlantılarında, özellikle zemin ve kiriş bağlantılarında, bağlantı hataları mevcut mu? Kilitleme tertibatları doğru mu?
 • Ana malzemede veya kaynaklarda çatlaklar mevcut mu?
 • Bina zeminin durumu uygun mu?
 • Paletteki yüklerin konumu uygun mu?
 • Raflarda ve zemindeki yüklerin konumları uygun mu?
 • Raflar kurulum talimatlarına uygun mu inşa edildi?
 • Raflarda kapasitelerinden fazla yükleme mevcut mu?
 • Raflarda birim yükler sabitlik durumu uygun mu?
 • Raflar ile birim yüklerin boyutlarının tutarlılığı uygun mu?
 • Depolama alanı proses düzenini bozacak etkisi var mı?
 • Depolama alanı dökülen ve koridorları tıkayan malzemeler mevcut mu?
 • Taşıma ekipmanı raflara ulaşım için yeterli mi?
 • Taşıma ekipmanı gerekli ise operatör belgesi mevcut mu?
 • Taşıma ekipmanına göre koridor genişlikleri yeterli mi?
 • Paletli yükler ile raf boyutlarının tutarlılığı uygun mu?
 • Palette kırık veya eksik mevcut mu?
 • Palette kullanılan çivi veya bağlantı elemanlarında eksikler mevcut mu?
 • Gerekli ise depolama sisteminde topraklama var mı?
 • Maksimum yükte, maksimum sehim, travers uzunluğunun 200’e oranını geçiyor mu?

RAF STATİK VE DİNAMİK TESTİ HAKKINDA

Raf statik testi, rafların kaç kg yüke dayanıklı olduğunu öğrenip güvenli depolara sahip olmanız amacıyla, raflarınızın bilgisayar destekli tasarım programlarıyla tasarımını yapıp, hangi yüklere dayanıklı olduğunu belirlediğimiz testtir.

Raf dinamik testi, rafların bulunduğu bölgeye göre deprem anında raflara etki edebilecek en yüksek yer ivmesi sonucunda raflarda oluşabilecek deformasyonları ve stres değerlerini belirlediğimiz testtir.