HAKKIMIZDA

İmes Muayene Mühendislik Hizmetleri Ticaret Limited Şİrketi, iş sağlığı ve güvenliği mevzuatı kapsamında periyodik olarak yapılması zorunlu ölçüm ve muayene hizmetleri sunmaktadır.

Mühendislerimiz Elektrik Mühendisleri Odası’ndan “1kV Altı ve 1kV Üstü Topraklama Yetkilendirme” “Elektrik YG Tesislerinde İşletme Sorumluluğu Yetkilendirme” ve SMM belgelerine sahip olup ilgili konularda yüksek deneyime sahiptir.

İlaç, kağıt, otomotiv sanayisinde hizmet veren fabrikalardan gökdelenlere, bankalardan toplu konutlara, ofis merkezlerinden hastanelere ve AVM’lere kadar irili ufaklı birçok tesisin ve binanın topraklama ölçümü, elektrik tesisat uygunluk belgesi, basınçlı kaplar ile kaldırma-iletme ekipmanları muayenesi deneyimli mühendislerimiz tarafından gerçekleştirilmektedir.

 

KALİTE YÖNETİMİ

Müşterilerimiz Periyodik Kontroller ve teknik ölçüm alanlarında talep ettikleri hizmet alımlarını,
TS EN ISO/IEC 17020 Standardı gereklilikleri doğrultusunda ulusal ve/veya uluslararası standartlara, ilgili Kanun ve Yönetmeliklere uygun olarak etkin yönetmek. Hizmet kalite standardımızı sürekli iyileştirmeyi ve geliştirmeyi kabul ve taahhüt ederiz.

 

MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ

Periyodik Kontroller ve teknik ölçüm alanlarında hizmet faaliyetlerimizin tüm aşamalarını etkin bir iletişim ağı ile müşteri merkezli olarak yöneterek, müşteri memnuniyetini ve bağlılığını artırmak

 

SİSTEM YÖNETİMİ

Firma ortaklarının ve müşterilerinin gereksinimlerinin tam, hızlı ve ekonomik olarak karşılanmak üzere önleyici bir yaklaşım temeline dayanan sistematik uygulamalarla, hedeflenen kurumsal göstergelerde başarılı sonuçların elde edilmesini sağlayacak yönetim sistemlerini kurmak ve yönetmek. Etkin bir liderlik anlayışı ile yönlendirilen organizasyonlarla kaynakları, süreçleri ve stratejileri uyumlu bir biçimde yöneterek başarılı performansa ulaşmak.

 

TEDARİK YÖNETİMİ

Firmamızın akreditasyon kapsamında ve diğer tüm satın alımlarda; Mal ve hizmet temin ettiğimiz kuruluşlarla, güvene, bilginin paylaşılmasına ve bütünleşmesine dayalı, karşılıklı yarar sağlayan ilişkiler kurmak, değer yaratma becerimizi geliştirmek, sürekli ilişkiler sayesinde rekabet avantajı elde ederek, kaynaklar ve maliyetler konularında sinerji yaratmak.