Patlamadan Korunma Dökümanı

Patlamadan Korunma Dokümanı Nedir?

Çalışanların sağlık ve güvenliğini korumak için özel önlem alınmasını gerektirecek miktarda patlayıcı ortam oluşturabilecek yerler tehlikeli kabul edilir.  Bu ortamlarda işveren,  30/04/2013 tarihli ve 28633 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Çalışanların Patlayıcı Ortamların Tehlikelerinden Korunması Hakkında Yönetmeliğ’ e uygun, patlayıcı ortamdan kaynaklanan özel risklerin değerlendirmesini de göz önüne alarak patlamadan korunma dökümanı hazırlamak zorundadır. Buna göre;

a) Patlayıcı ortam oluşma ihtimali ve bu ortamın kalıcılığı,

b) Statik elektrik de dâhil tutuşturucu kaynakların bulunma, aktif ve etkili hale gelme ihtimalleri,

c) İşyerinde bulunan tesis, kullanılan maddeler, prosesler ile bunların muhtemel karşılıklı etkileşimleri,

ç) Olabilecek patlama etkisinin büyüklüğü. hususları dikkate alınır.

Bunlar dışında ayrıca “patlamadan korunma dokümanı” hazırlanması gerekmektedir. Bu doküman, işin başlamasından önce hazırlanır ve işyerinde, iş ekipmanında veya iş organizasyonunda önemli değişiklik, genişleme veya tadilat yapıldığı hallerde yeniden gözden geçirilerek güncellenir.

Patlamadan korunma dokümanında;

 1. Patlama riskinin belirlendiği ve değerlendirildiği hususu,

 2. “Çalışanların Patlayıcı Ortamların Tehlikelerinden Korunması Hakkında Yönetmelik” kapsamında belirlenen yükümlülüklerin yerine getirilmesi için alınacak önlemler,

 3. Patlayıcı ortam oluşabilecek yerlerin sınıflandırılması,

 4. Çalışanların Sağlık ve Güvenliklerinin Patlayıcı Ortam Risklerinden Korunması İçin Asgari Gerekler ve Ekipmanların ve Koruyucu Sistemlerin Seçiminde Uyulacak Kriterler,

 5. Çalışma yerleri ve uyarı cihazları da dahil olmak üzere iş ekipmanının tasarımı, işletilmesi, kontrolü ve bakımının güvenlik kurallarına uygun olarak sağlanması,

 6. İşyerinde kullanılan tüm ekipmanın 25.4.2013 tarihli ve 28628 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliğine uygunluğu,

yer almalıdır. Ayrıca bunlara ek olarak işveren;

 1. İşyeri ve Çalışma Alanının Genel Tanıtımı

 2. Risk değerlendirmesi

 3. Patlamadan korunma önlemleri

 4. Teknik önlemler

 5. Organizasyonel Önlemler

gibi patlamadan korunma dokümanında yer verebilir.

Patlamadan Korunma Dokümanını Kimler Hazırlamalıdır?

Çalışanların sağlık ve güvenliğini korumak için özel önlem alınmasını gerektirecek miktarda patlayıcı ortam oluşturabilecek tehlikeli yerler risk değerlendirmesi yaparken bu dokümanı hazırlamaları gerekmektedir.

İlgili Yönetmelikler

30.04.2013 tarih ve 28633 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Çalışanların Patlayıcı Ortamların Tehlikelerinden Korunması Hakkında Yönetmelik”

25.4.2013 tarihli ve 28628 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği

İMES Muayene Mühendislik Hizmetleri Tic. Ltd. Şti.  – Patlamadan Korunma Dökümanı

 Bu konuda deneyimli mühendislere sahip olan firmamız patlamadan korunma dökümanı hazırlanması; patlayıcı,parlayıcı ve tehlikeli ortamlarda bulunan elektrik tesisatının denetlenmesi ve raporlanması ile ilgili hizmetleri vermektedir. Her türlü bilgi ve sorularınız için bize ulaşın.