Enerji Kalitesi ve Harmonik Ölçümleri

Enerji Analizi ve Harmonik Ölçümü:

Enerji türleri içinde en yaygın olarak kullanılan elektrik enerjisi; üretim, iletim ve dağıtım olarak adlandırılan üç ana aşamadan geçerek tüketicilere ulaşmaktır. Bu aşamalarda veya tüketici noktalarında tesis edilmiş olan sistemler enerjinin sürekliliğini ve kalitesini etkileyebilmektedir. Enerji ve sistem kapasitesinin optimum kullanılmasını sağlamak için, enerji kalitesi problemleri giderilmeli ve kalitesizliğe neden olan problemler kaynağında çözülmelidir. Bozucu etkiler üretim, iletim, dağıtım ve tüketici girişlerinde kaydedilmelidir. Sistemde kalitesizliklerden dolayı elde edilen veriler uzmanlar tarafından analiz edilmelidir. Bu konu elektrik mühendisliğinde ”Güç Kalitesi” veya “Elektrik Enerji Kalitesi” olarak yerini almaktadır.

Kaliteli bir elektrik enerjisinden söz edebilmek için;

  • Enerjinin güvenilirliği (Sürekliliği)
  • Gerilim ve frekansın izin verilen değerler çerçevesinde sabit olması
  • Güç faktörünün 1,00’ e yakın olması
  • Gerilimlerin dengeli olması
  • Akım ve gerilim harmonik miktarlarının belirtilen değerin altında olması

gerekmektedir.

Gelişen teknoloji sayesinde işletmelerde kullanılan ekipmanlar kaliteli elektrik enerjisi talep etmekte ve aksi halde ekipmanlar zarara görebilmektedir.

Harmonik

Elektrik enerjisi sistemlerinde akım ve gerilim dalga şekillerinin sinüsodial idealdir. Alternatif akım sistemlerinde sinüsodial dalga şeklinin bozulmasına harmonik denir. Harmonikler; motorlar, jeneratörler, kondansatörler, transformatörler ve enerji iletim/dağıtım hatlarında ilave kayıplara neden olmaktadır. İşletmelerde ise Kesintisiz güç kaynakları, AC/DC dönüştürücüler, AC sürücüler, DC motorlar, yumuşak yol vericiler, ark ocakları, elektronik balatlı armatürler ve çeşitli ofis ekipmanları (PC’ler v.b.) harmonik oluşturan yüklere örnek olarak verilebilir. Ayrıca harmonikler nedeniyle işletmedeki ekipmanlar büyük zarara uğrayabilmektedir. Harmonik bileşenlerinin olumsuzluklarının incelenmesi ve sorunların çözümü için bu tarz sistemlerde detaylı analizlerin yapılması gerekmektedir.

Enerji Piyasası Denetleme Kurumu (EPDK)  standartlarında Toplam Harmonik Gerilim Bozunumu (THDV) %3, Toplam Harmonik Akım Bozunumu (THDI) %8 altında olması gerektiğini belirtilmektedir.

Enerji Analizi ve Harmonik Ölçümü Neden Gereklidir?

Günümüzde çoğu işletme kullandıkları elektrik enerjisinin kalitesini düzenli bir şekilde kontrol etme imkanı bulamamaktadır. Kalitesiz bir enerjinin kullanımı işletme içerisinde büyük zararlara yol açabilmekte ve işletmenin devamlılığını etkileyebilmektir. Enerji kalitesinin işletmeden mi yoksa elektrik enerjisi dağıtım firmasından mı kaynaklandığı çoğu zaman tespit edilememektedir. Enerji analizi ve harmonik ölçümleri sayesinde, enerjinin kalitesindeki bozulmaların nedenlerinin tespiti yapılabilmekte ve gerekli çözüm önerileri işletme ile paylaşılarak işletmenin bu durumdan zarar görmesi engellenebilmektedir.

Enerji Analizi ve Harmonik Ölçümleri Nasıl Yapılmaktadır?

Yetkili ve tecrübeli mühendislerimiz tarafından enerji analizi cihazı işletmede ölçüm alınması gereken noktalara bağlanmakta ve öngörülen süre zarfında cihaz sistemdeki verileri kaydetmektedir. Daha sonra elde edilen verilerin deyatlı analizi yapılarak raporlanmaktadır.

Enerji Analizi ve Harmonik Ölçümleri İlgili Yönetmelikler

  • Elektrik Dağıtımı ve Perakende Satışına İlişkin Hizmet Kalitesi Yönetmeliği
  • TS EN 50160 Standartı
  • IEEE 519-1992 Standartı
  • Elektrik Piyasası Dağıtım Yönetmeliği

İMES Muayene Mühendislik Hizm. Tic. Ltd. Şti – Enerji Analizi ve Harmonik Ölçümleri

Firmamız, enerji analizi ve harmonik ölçümleri hizmetlerini sunmaktadır. Ölçümler, Elektrik Mühendisleri Odası tarafından yetki belgesine sahip yüksek mühendisler tarafından gerçekleştirilmekte ve raporlanmaktadır. Analiz sonucunda gerekli incelemeler yapılmakta ve incelemelerin gerçekleştirildiği kuruma detaylı bir rapor sunulmaktadır.