Termal Kamera İncelemesi

Termal Kamera İncelemeleri Hakkında

Termal Kamera İncelemeleri Neden Gereklidir?

Termal kamera ile inceleme, kızıl ötesi termal kameralar ile yapılan, sistemin sıcaklık tanısını gösteren inceleme şeklidir. Termal kamera incelemesi ile gözle görülemeyen özellikle yangına sebep olabilecek, aşırı ısınma olan sorunlu bölgeler tespit edilir ve ileride oluşabilecek yangın ve kazalarında önüne geçilebilir.

Uygulama olarak elektriksel sistemler, elektromekanik ve mekanik uygulamalar, bina yalıtımları, sağlık sektörü gibi birçok alan sıralanabilir. Bunlardan en yaygın olanı iş sağlığı ve güvenliğinde önemli bir yere sahip olan elektrik iç tesisatları ve elektrik panolarıdır.

Termal Kamera İncelemelerinin Elektriksel Uygulamaları

Termal kamera incelemesinin elektriksel uygulamaları kabloların, her türlü elektriksel bağlantı noktalarının (sigorta ve şalter bağlantıları), elektrik panolarının ve içindeki bütün ekipmanların, kondansatörlerin, trafo hücrelerinde bulunan ayırıcı ve kesicilerin incelenmesi olarak sıralanabilir.

Termal Kamera İncelemeleri ile İlgili Mevzuat

Termal kamera incelemeleri ve kontrolleri elektrik iç tesisat kontrolü ve elektrik tesisat uygunluk belgesi için büyük önem arz etmektedir. Termal görüntüleme yapılmadan elektrik tesisat kontrolünün sağlıklı bir biçimde yapılamaz.

Elektrik Tesisat Uygunluk Belgesi olarak adlandırılan, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı denetimlerinde istenen bu belgenin hazırlanmasında termal kamera incelemesinin de yapılması gerekmektedir.

25.04.2013 tarih ve 28628 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği kapsamında, elektrik iç tesisat kontrolü ve elektrik tesisat uygunluk belgesi ölçümleri yılda 1 kez periyodik olarak yapılması zorunlu hale getirilmiştir.

17.07.2013 tarih ve 28710 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren İşyeri Bina ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik kapsamında, elektrik tesisatının periyodik kontrolünün gerçekleştirilmesi ve kayıtlarının tutulması gerekmektedir. (Ek-1 İşyeri Bina Ve Eklentilerinde Uygulanacak Asgari Sağlık ve Güvenlik Şartları)

MES Muayene Mühendislik Hizmetleri Tic. Ltd. Şti. – Termal Kamera Görüntüleme ve İncelemesi Çalışmaları

Firmamız, işletme bünyesindeki elektrik tesisatına ait tüm bileşenlerin ve elektrik panolarının termal kamera görüntüleme ve incelenmesi hizmetini sunmaktadır. Bu kapsamda, detaylı termal kamera inceleme raporu hazırlanmaktadır.

Termal Kamera ile Görüntüleme ve Raporlama

Termografik görüntüleme; yangın olasılığına karşı kestirimci bakım kapsamında ilgili tesislerdeki tüm elektrik dağıtım sistemi, kontrol panelleri, elektrik kablo bağlantıları ve müşteri tarafından belirtilen elektriksel donanımların termal kamera sistemleri ile kontrol edilmesidir. Bu çalışmalar sayesinde bir çok iş kazası ve iş durmasına hatta büyük hasarlara yol alabilecek yangınlar önlenebilmektedir. Modern işletme anlayışında bakım çalışmaları ile ortaya çıkabilecek arızalarının büyük çoğunluğunun önlenebildiği artık herkes tarafından kabul görmektedir. Önleyici bir bakım çalışması olarak Termal Görüntüleme işlemleri yenilikçi ve modern her tesisin belirli aralıklarla yaptırması gereken bir çalışmadır. Güç kullanan veya ileten tüm ekipmanlar ısınırlar ve kızılötesi enerji (ısı) yayarlar. Uzaktan ölçüm cihazları olan termal kameralar nesnelerin yaymış oldukları bu görünmez kızılötesi enerjiyi (ısıyı) algılayarak elektronik sinyale dönüştürdükten sonra, kamera ekranında termal görüntü şeklinde gösterirler. Termal kamera ölçümleri esnasında sistemlere herhangi bir müdahale söz konusu olmamakta ve ölçümün tamamı sistemin normal çalışmasına devam ederken yapılmaktadır. Endüstriyel tesislerde termal kameranın bakım amacıyla kullanılması son derece etkin bir Kestirimci/Koruyucu Bakım sağlamanın yanı sıra söz konusu işletmelerdeki potansiyel tehlikeleri belirleyerek yangın ve diğer riskleri azaltmakta böylece emniyetin artmasını sağlamaktadır. Tesislerin elektrik ve mekanik sistemlerinde uygulanan termal kamera ölçüm çalışmaları, çıplak gözle görülmesi mümkün olmayan problemli elemanların kolaylıkla ve anında tespit edilmesini sağlayarak beklenmedik duruşları önlemektedir. Bu durum, işletmenin hem bakım planlarının daha iyi yapılmasını hem de üretim kayıplarının azalmasını sağlamaktadır.

Termal kamera ile denetleme yeni veya revize edilmiş sistemlerin kabul testlerinin daha güvenli yapılmasını da sağlamaktadır. Sistemin yeni olması sorunsuzdur anlamına gelmemektedir. Sistemin sorunsuz kabulü için yapılacak ölçümler önceden zayıf bağlantı yerlerin, izolasyon kaçakların, aşınmış noktaların, çatlakların, yağlama sorunların veya daha sonra problem çıkarabilecek yerlerin tespitini sağlamaktadır. Termal kamera ölçümü ile tesisteki enerji kayıplarının fazla olduğu noktalar da tespit edilerek onarılmakta ve enerji tasarrufu sağlanarak maliyetler azaltılmaktadır. İşletmelerde termal kamera ölçümünün yapıldığı başlıca noktalar;

 • Elektrik Panolarında
 • Transformatör, Motor ve Pompalarda
 • Şalt Sahasında
 • Şalter, kontaktör, kesici ve sigortalarda
 • Enerji kablolarında
 • Mekanik Sistemlerde
 • Buhar hatları ve vanalarda
 • HVAC Sistemlerinde
 • Motor yataklarında
 • Bina, çatı ve yalıtımı yapılmış sistemlerin izolasyon kontrollerinde
 • Fırın yüzeylerindeki aşırı sıcak noktaların tespitinde kullanılmaktadır