Topraklama Ölçümü ve Rapor Sunumu

 EMO onaylı Topraklama Ölçüm Raporu için Bizi Arayın:0 536 362 18 56

  • Firmamızın topraklama ve paratoner ölçümü en kısa sürede tamamlanıp raporunuz ölçüm sonrası ertesi gün içerisinde kargo yada kurye ile elinize ulaştırılır.
  • Topraklama Raporumuz TSE başvurularında da geçerlidir.
  • Türkiye’nin her noktasına hizmetimiz vardır.
  • İMES Mühendislik Elektrik alanında mühendislik uygulamaları gerçekleştirmektedir.
  • Ruhsat başvurularında gerekli olan Onaylı Makine Yerleşim Projesi tarafımızca sorunsuz olarak teslim edilir.
  • GSM Ruhstları için danışmanlık hizmetleri de firmamız tarafından verilmektedir.

Topraklama Ölçümü Konusunda İlgili Yasa Ve Yönetmelikler

Topraklama ölçümü; 21.08.2001 tarih ve 24500 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Elektrik Tesislerinde Topraklamalar Yönetmeliği” ile zorunlu hale getirilmiş, aynı yönetmeliğin Ek-P bölümünde topraklama ölçümü için gerekli periyotlar belirtilmiştir.

Ayrıca 20.06.2012 tarihli 6331 sayılı “İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu” kapsamında 17.07.2013 tarih ve 28710 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan “İşyeri, Bina ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık ve Güvenlik Önlemleri” ne ilişkin yönetmelik ve 25.04.2014 tarih ve 28628 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları” yönetmeliği gereğince topraklama sistemlerinin etkinliğinin düzenli aralıklarla kontrol edilmesi gerekmektedir

 

21.08.2001 tarih ve 24500 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Elektrik Tesislerinde Topraklamalar Yönetmeliği” Ek-P bölümünde muayene, ölçme ve denetlemelere ilişkin periyotlar aşağıda verilmiştir.

Elektrik Üretim, İletim ve Dağıtım Tesisleri (Enerji Nakil ve Dağıtım Hatları Hariç) İçin: 2 Yıl
Enerji Nakil ve Dağıtım Hatları İçin: 5 Yıl
Sanayi Tesisleri ve Ticaret Merkezleri İçin:
Topraklamalara İlişkin Dirençlerin Muayene ve Ölçümü: 1 Yıl
Topraklama Tesisleri İle İlgili Diğer Muayene, Ölçme ve Kontroller: 2 YılSabit Olmayan Tesisler İçin:
Sabit İşletme Elemanları İçin : 1 Yıl
Yer Değiştirebilen İşletme Elemanları İçin : 6 Ay
Parlayıcı, Patlayıcı, Tehlikeli ve Zararlı Maddelerle Çalışılan İşyerleri ve İşlerde Alınacak Tedbirler Hakkında Tüzük kapsamındaki topraklama tesisleri ile ıslak ortamlarda çalışılan işyerlerindeki topraklama tesislerinin muayene, ölçme ve denetleme periyotları bir yılı aşamaz.