İMES Muayene & Mühendislik Hizmetleri Ltd. Şti.

Hizmetler


Kalite Yönetimi

Müşterilerimiz Periyodik Kontroller ve teknik ölçüm alanlarında talep ettikleri hizmet alımlarını, ilgili Kanun ve Yönetmeliklere uygun olarak etkin yönetmek. Hizmet kalite standardımızı sürekli iyileştirmeyi ve geliştirmeyi kabul ve taahhüt ederiz.


Tedarik Yönetimi

Firmamızın akreditasyon kapsamında ve diğer tüm satın alımlarda; Mal ve hizmet temin ettiğimiz kuruluşlarla, güvene, bilginin paylaşılmasına ve bütünleşmesine dayalı, karşılıklı yarar sağlayan ilişkiler kurmak, değer yaratma becerimizi geliştirmek.

Sistemlerin Yönetimi

Firma ortaklarının ve müşterilerinin gereksinimlerinin tam, hızlı ve ekonomik olarak karşılanmak üzere sistematik uygulamalarla, hedeflenen kurumsal göstergelerde başarılı sonuçların elde edilmesini sağlayacak yönetim sistemlerini kurmak ve yönetmek.Etkin bir liderlik anlayışı ile yönlendirilen organizasyonlarla kaynakları, süreçleri ve stratejileri uyumlu bir biçimde yöneterek başarılı performansa ulaşmak.


Müşteri İlişkileri Yönetimi

Periyodik Kontroller ve teknik ölçüm alanlarında hizmet faaliyetlerimizin tüm aşamalarını etkin bir iletişim ağı ile müşteri merkezli olarak yöneterek, müşteri memnuniyetini ve bağlılığını artırmak


Periyodik kontrolle herşey kontrolünüz altında olsun...

İş sağlığı ve Güvenliği kültürümüzün en temel ve hayati önem derecesinde olan iş ekipmanlarınızın "Periyodik Kontrol Test ve Ölçüm Hizmetlerinde" bizlerle beraber yol alarak sizlerde kendinizi güvende hissedin.