Topraklama Tesislerinde Muayene, Ölçme ve Denetleme

Topraklama Tesilerinde Muayene, Ölçme ve Denetleme

Yönetmelik madde 10-A da açıklandığı üzere her topraklama tesisi, montaj esnasında ve işletme aşamalarında periyodik olarak kontrol edilecektir.

Yapılması gereken kontroller;

  • Gözle muayene,
  • Koruma iletkenlerinin, ana ve tamamlayıcı potansiyel dengeleme iletkenleri bağlantılarının sürekliliğinin ölçülmesi ve denetlenmesi,
  • Elektrik tesisinin yalıtım direncinin ölçülmesi ve denetlenmesi,
  • Toprak özgül direncinin ölçülmesi,
  • Topraklama idrencinin ölçülmesi
  • Beslemenin otomatik kesilip kesilmediğinin denetlenmesi,
  • Çevrim empedansının kontrolü,
  • Artık akım koruma (RCD) düzeninin kontrolü,

şeklinde sıralanabilir.

Topraklama Tesislerinin İşletme Dönemi İçinde Denetleme Periodları

Elektrik üretim, iletim, dağıtım tesileri  : 2 yıl
Enerji nakil ve dağıtım hatları : 5 yıl
Sanayi Tesisleri ve Ticaret Merkezleri;

Topraklama ilişkin dirençlerin muayene ve ölçülmesi : 1yıl
Sabit işletme elemanları : 1yıl
Yer değiştirebilen işletme ekipmanları: 6ay

0 cevaplar

Cevapla

Tartışmaya katılmak ister misiniz?
Katkı yapmaktan çekinmeyiniz!

Bir cevap yazın