Enerji Kimlik Belgesi

İMES Mühendislik; Bünyesindeki EKB uzmanı yeni yapılacak Binalara Bakanlık tarafından onaylı EKB Belgesi vermeye tam yetkili bir kuruluştur.
Enerji Kimlik Belgesi, kısaca EKB Belgesi bir mülkün enerji kullanımı ve tipik enerji maliyetleri hakkında bilgiler doğrultusunda binaya bir A (en verimli) ile G (en az verimli) arasında bir enerji verimliliği derecesi verir ve 10 yıl geçerlidir.
Yeni yapılacak olan binalarda EKB Belgesi en düşük C sınıfı olmalıdır. C sınıfından daha düşük performans gösteren binalara ise ruhsat verilmemektedir.

Sizde EKB Belgesi almak isterseniz hemen bize ulaşabilirsiniz… 0536 362 18 56

Yapı sektöründen kaynaklanan sera gazı emisyonları ve dolayısıyla küresel ısınma potansiyeli bir ülkenin toplam sera gazı miktarının %40-45 kadarını oluşturmaktadır. Bunun sebebi olarak da Türkiye’de binaların enerji tüketiminin toplam ülke bazında enerji tüketim miktarının yaklaşık olarak %30 civarında olmasıdır.

Binalar, sanayi sektöründen sonra enerji tüketimi bakımından ikinci sırada yer almaktadır ve binalarda kullanılan enerji miktarındaki azalım direkt olarak sera gazı miktarlarında azalıma yardımcı olmaktadır.
Türkiye’de- Binaların birincil enerji ve karbondioksit (CO²) emisyonu açısından sınıflandırılmasını, sera gazı emisyonlarının sınırlandırılmasını ve çevrenin korunmasını düzenlemeyi amaçlayan “Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliği” (05.12.2008 tarih ve 27075 sayılı RG) hazırlanmıştır. Bu kapsamda 1 Ocak 2011 tarihinden sonra yapılmış binalar için Enerji Kimlik Belgesi alınması zorunlu hale gelmiştir.

Sizde EKB Belgesi almak isterseniz hemen bize ulaşabilirsiniz… 0536 362 18 56